www.neotravel.co.th

  

เสน่ห์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ให้เรตสมาชิก

เมืองกัวลาลัมเปอร์ความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและขนบธรรมเนียมประเพณีที่อันงามสง่าชมความสวยงามของเมืองปุตราจายาเมืองใหม่แห่งความทันสมัยในด้านของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยขึ้นพักบนเกนติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งสวนสนุก และแหล่งคาสิโนชื่อดังคาเมอรอน ไฮแลนด สัมผัสธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณอยางมาก Download

ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

“เมืองซัวเถา” เมืองท่าสำคัญตั้งแต่ยุคโบราณวันนี้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามากเมืองหนึ่งของจีนสู่มณฑลฟูเจี้ยน “เมืองเซี่ยะเหมิน” หรือ ไข่มุกแห่งท้องทะเล Download

กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 7 วัน

ให้เรตสมาชิก

น่าท่านชมลาธารจินเปียนซี หรือ ลาธารแส้ทอง เป็นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชัน เข้าไปกลางภูเขาวงกต ด้วยระยะทางยาว 7.5 กม. น้าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาDownload 

ซีอาน-กุ้ยหลิน 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

ศิลปะอารยธรรมแห่งแผ่นดินมังกรอารยธรรมสองฟากฝั่ง “แม่น้ำเหลือง” หรือ “แม่น้ำฮวงโห” นี่คือหัวใจของอารยธรรมจีน  Download

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ซูโจว... 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

นีโอ ทราเวล มีความภูมิใจนาท่านสู่ด้านตะวันออกตอนกลางของจีนบริเวณนี้ได้ชื่อว่าเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันสุดยอดคือการสัมผัสนครเซี่ยงไฮ้ เมืองใหญ่และทันสมัยที่สุดของจีน
นาท่านไปรู้จักเมืองหลวงเก่าแก่คือ เมืองหังโจวที่เคยเป็นเมืองหลวงแห่งราชวงศ์ซ่งใต้ ประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่าพันปีชมเมืองโบราณโจวจวง เมืองริมน้าที่มีเสน่ห์แสนสวยรายการนี้รวมเมืองซูโจว อันเลื่องชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกไว้ด้วยนี่คือรายการสร้างสรรอย่างพิเศษเพื่อคณะของท่านโดยเฉพาะ Download

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ให้เรตสมาชิก

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง สู่สุดยอดภูมิทัศน์ของแผ่นดินจีนผ่านสามช่องแคบ อันยิ่งใหญ่ตระการตา  นับล้านๆ ปีแม่น้ำแยงซีเกียงกัดเซาะพื้นแผ่นดินจนเกิดเป็นช่องเขาขนาดใหญ่อันงดงามDownload

เกาหลี 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดินแดนแห่งเสียงเพลงอารีดังที่ก้องกังวาลไปทั่วโลก ทาให้นึกถึงดินแดนแห่งความสวยยามอรุณรุ่งความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมโบราณยังคงรูปแบบเฉพาะตัDownload  

ญี่ปุ่น-ดีสนีย์แลนด์ 7 วัน

ให้เรตสมาชิก

ญี่ปุ่น... “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย” ดินแดนที่มีความหลากหลายของทั้งศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติหลายแห่งเป็นมรดกของชาติ ทั้งภูมิประเทศโดยรอบก็งดงามอย่างยิ่งข้ามไปสัมผัสธรรมชาติที่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบอาชิอันโด่งดัง “เมืองนาโกย่า” เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาพกลางร่วมสนุกกับสวนสนุกระดับโลก “ดีสนีย์แลนด์” อันยิ่งใหญ่รายการสร้างสรรค์เป็นพิเศษเพื่อคณะของท่านโดยเฉพาะ Download

มะละกา - กัวลาลัมเปอร์ 4 วัน

ให้เรตสมาชิก

“เมืองกัวลาลัมเปอร์”ความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและขนบธรรมเนียมประเพณีที่อันงามสง่า“เมืองมะละกา” เสน่ห์แห่งตะวันตกพบตะวันออกเมืองที่ได้รับการรับเลือกให้เป็นสถานที่ประกาศเอกราชของมาเลเซีย ชมความสวยงามของ “เมืองปุตราจายา”เมืองใหม่แห่งความทันสมัยในด้านของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัย Download

เทศกาลแกะสลักน้ำแข็ง-ฮาร์บิ้น 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

 เมืองฮาร์บิ้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนโดยแกะเป็นรูปต่างๆ ทั้งเป็นโคมไฟ เป็นรูปสถานที่อันน่าสนใจเป็นเขตหนาวเย็นที่สุด ในฤดูหนาวบางปีอาจจะมีอุณหภูมิลบ 50 องศาเซลเซียส Download

มาเก๊า 3 วัน

ให้เรตสมาชิก

ไข่มุกตะวันออก” อาณานิคมของอังกฤษที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยๆ ปี  เป็นดินแดนแห่งความหลากหลายเสน่ห์คือความเป็นอยู่ของชาวตะวันออก ขนบธรรมเนียมของจีน    ผสมผสานกับกับชีวิตทันสมัยแบบตะวันตก สินค้าราคาถูกและอาหารการกินเลิศรส มาเก๊า เป็นดินแดนอาณานิคมของโปรตุเกสนานถึง 400 ปี Download

ญี่ปุ่น-เจแปนแอลป์ 7 วัน

ให้เรตสมาชิก

 ญี่ปุ่น... “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย” ดินแดนที่มีความหลากหลายของทั้งศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติครั้งนี้เน้นเข้าสู่ใจกลางประเทศอันถือเสมือนกระดูกสันหลังของดินแดนพระอาทิตย์อุทัยชมความงามของภูมิประเทศอันน่าตื่นตาของ เทือกเขาเจแปนแอลป์ Download

เสน่ห์กวางเจา 3 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดินแดนที่รุ่มรวยและรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ยวดนี่คือมณฑลกวางตุ้ง จุดหมายอยู่ที่เมืองกวางเจาเมืองอุตสาหกรรมที่จีนสร้างขึ้นอย่างใหญ่โตเขตนี้ด้วยการคมนาคมสะดวกสบาย อาหารการกินถูกปาก บ้านเมืองรุ่งเรือDownload

ภูเขาหวงซาน-เกาะผู่โถวซาน 8 วัน

ให้เรตสมาชิก

 ภูเขาหวงซาน “เมื่อไปเห็นหวงซาน ขุนเขาอื่นก็ไม่มีความหมาย”   ไปพิสูจน์กันว่าจริงหรือไม่ โดยนำท่านขึ้นพักบนภูเขาหวงซาน 2 คืน เพื่อได้สัมผัสอย่างเต็มอิ่มเต็มตา Download

เสน่ห์ไต้หวัน 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

เกาะไต้หวัน หรือ ดินแดนฟอร์โมซา อันลือชื่อและเป็นเกาะที่เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ไม่เพียงเท่านั้นที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญมากมายทั้งศิลปและวัฒนธรรม Download

พม่า-ดูงานเนปิดอว์ 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

 ร่วมดูงาน ณ เมืองเนปิดอว์ “เมืองใหม่ “เนปิดอว์” ผ่านชมอนุสาวรีย์ของบูรพกษัตริย์ทั้ง 3 พระองค์ของพม่าที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเนปิดอว์ ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม, พระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองชญา แห่งชเวโบที่ทางการพม่าได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติของบูรพกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทั้ง 3 พระองค์ Download

สิกขิม - ดวงใจหิมาลัย 10 วัน

ให้เรตสมาชิก

กลางดวงใจเทือกเขาหิมาลัยของอินเดียสิกขิม ชุมชนชาวทิเบตที่เพิ่งประกาศรวมเป็นรัฐสุดท้ายของอินเดียดินแดนลี้ลับที่เพิ่งเปิดตัวออกสู่โลกว้าง  ดินแดนที่ไม่มีที่ราบ  มีแต่ความงดงามของภูเขาหิมะที่สถิตของยอดเขาคันเชงจุงก้า สูงตระหง่านเป็นอันดับสามของโลก Download

เสน่ห์ฮอกไกโด-ทุ่งลาเวนเดอร์ 8 วัน

ให้เรตสมาชิก

 เกาะฮอกไกโด ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ความสวยงามที่จำกัดเวลาเพียงปีละครั้งสัมผัสก้อนน้ำแข็งขั้วโลก ณ อุณหภูมิ -20 องศา ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งล่องเรือชมมรดกโลก ณ คาบสมุทรชิเรโตโกะ น้ำทะเลที่บริสุทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่น Download

เสน่ห์นิกโก้-เซนได-โตเกียว 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

ประเทศญี่ปุ่นที่นี่มิใช่แค่เมืองเศรษฐกิจอันทันสมัย แต่ยังมั่งคั่งด้วยศิลปะและธรรมชาติเมืองนิกโก้ เมืองแสนโรแมนติคแห่งโชกุนเมืองเซนได ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองแห่งต้นไม้” Download

สกีรีสอร์ทเกาหลี 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดินแดนแห่งเสียงเพลงอารีดังที่ก้องกังวาลไปทั่วโลก ทาให้นึกถึงดินแดนแห่งความสวยยามอรุณรุ่งความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมโบราณยังคงรูปแบบเฉพาะตัวจวบจนปัจจุบันได้พัฒนาเศรษฐกิจจนก้าวเป็นเสือตัวที่สี่แห่งเอเชีย Download

ญี่ปุ่น-ฟูโกโอกะ-เฮ้าเท็นบอช 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

เกาะที่อยู่ใต้สุดของประเทศญี่ปุ่นเกาะคิวชู ที่อยู่นอกเส้นทางนักเดินทางทั่วไปทั้งที่เกาะนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวญี่ปุ่นทีเดียว Download

เส้นทางสายแพรไหม

ให้เรตสมาชิก

“เส้นทางสายแพรไหม”ข้ามทะเลทรายสู่ตะวันตกของเอเชียสู่ทวีปยุโรปการเดินทางทั้งเพื่อการค้าขายและติดต่อกัน คือการเชื่อมโลกสองฟากฝั่งความเจริญโลก Download

คุนหมิง 3 วัน

ให้เรตสมาชิก

 ที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนาน จีนภาคใต้ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ดินแดนแห่งพรรณพืช  และความงามของวิถีชีวิตผู้คนคุนหมิง เมืองหลวงที่ขณะนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด   แม้ว่าในอดีตดินแดนแห่งนี้คือเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน Download

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก 3 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดินแดนมรดกโลกอันทรงเสน่ห์“หลวงพระบาง” เมืองที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของดินแดนล้านช้างแผ่นดินที่อบอวลด้วยความสงบงามดั่งเชียงใหม่ย้อนยุคไปราว 50 ปี Download

นานกิง-จิ่วฮวาซาน-ลั่วหยาง-ไคฟง 9 วัน

ให้เรตสมาชิก

 สู่ต้นทางอารยธรรมแม่น้าเหลืองอู่อำรยธรรมของแผ่นดินมังกร ที่ตั้งของเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่มำนับพันปีจาก เมืองลั่วหยาง เมืองไคฟง เมืองหลวงสำคัญแห่งลุ่มแม่น้ำเหลืองพบ 1 ใน 5 ของถ้ำพระพุทธรูปสำคัญของจีน ถ้าหลงเมินแห่งลั่วหยำงชมวัดเส้าหลินอันเลื่องชื่อแห่งซงซำน Download

เสน่ห์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน

ให้เรตสมาชิก

 “ฮ่องกงไข่มุกตะวันออก” อาณานิคมของอังกฤษที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยๆ ปีเป็นดินแดนแห่งความหลากหลาย เสน่ห์คือความเป็นอยู่ของชาวตะวันออกขนบธรรมเนียมจีนผสมผสานกับความทันสมัยของชาวตะวันตกบรรยากาศทางธุรกิจ สินค้าราคาถูก และอาหารการกินเลิศรส Download

เพตรา นครศิลาสีชมพู 8 วัน

ให้เรตสมาชิก

ประเทศจอร์แดน จากประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้านตะวันออกอารยธรรมได้ก่อกาเนิดขึ้นอย่างตระการตา ก่อนที่ชาวมุสลิมจะขึ้นมาเป็นใหญ่ประเทศเล็กๆ แต่ได้ซุกซ่อนสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจไว้มากมายอย่างเหลือเชื่อ Download

สิงคโปร์ 3 วัน

ให้เรตสมาชิก

สิงคโปร์ เมืองท่าแห่งเอเชียอาคเนย์เมืองแห่งอุทยานนครร่มรื่นด้วยแมกไม้ความทันสมัย แหล่งสินค้าราคาถูกและเป็นศูนย์กลางการค้าขายแห่งภูมิภาคที่ได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก Download

เสน่ห์ญี่ปุ่น-ใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

 ท่องแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่น ที่นี่มิใช่แค่เมืองเศรษฐกิจอันทันสมัย แต่ดินแดนแห่งนี้ยังมั่งคั่งด้วยศิลปะและธรรมชาติโอซาก้า เมืองแห่งสีสันแห่งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว Download

เสน่ห์ภูเขาอัลไต 8 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดวงใจอัลไต-ทะเลสาบคานาส-เขตท่องเที่ยวไซบีเรียของจีนร่วมสัมผัสเขตท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดของแผ่นดินมังกรจุดหมายครั้งนี้อยู่ที่ภูเขาอัลไต เหนือสุดของมณฑลซินเกียง บนรอยต่อของ 4 ประเทศทิศตะวันตกคือคาซัคสถาน ทิศเหนือคือรัสเซียทิศตะวันออกคือมองโกเลียนอก ทิศใต้คือจีน Download

เกาหลี-โซรัคซาน 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

ดินแดนแห่งเสียงเพลงอารีดังที่ก้องกังวาลไปทั่วโลก ทาให้นึกถึงดินแดนแห่งความสวยยามอรุณรุ่งความยิ่งใหญ่แห่งอารยธรรมโบราณยังคงรูปแบบเฉพาะตัว Download

ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน

ให้เรตสมาชิก

นีโอ ทราเวล ขอนำท่านสู่ดินแดนมังกรใต้ ดินแดนที่รุ่มรวยและรุ่งเรืองอย่างยิ่งยวดเข้าสู่ดินแดนของชาวแต้จิ๋ว “เมืองซัวเถา” เมืองท่าสำคัญตั้งแต่ยุคโบราณวันนี้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามากเมืองหนึ่งของจีนสู่มณฑลฟูเจี้ยน “เมืองเซี่ยะเหมิน” หรือ ไข่มุกแห่งท้องทะเล เป็นศูนย์กลางพาณิชย์สำคัญ 1 ใน 5 เขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศจีน  ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดช้อปปิ้งสินค้าราคาถูก และอาหารการกินเลิศรสนี่คือการสร้างสรรเส้นทางเพื่อคณะท่านอย่างพิเศษสุด

อ่านเพิ่มเติม...

สเน่ห์หม่านลิงเหอ 6 วัน

ให้เรตสมาชิก

ที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนานจีนภาคใต้ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีดินแดนแห่งพรรณพืช และความงามของวิถีชีวิตผู้คน Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย