www.neotravel.co.th

  

เสน่ห์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

 “ฮ่องกงไข่มุกตะวันออก” อาณานิคมของอังกฤษที่มีประวัติความเป็นมานับร้อยๆ ปีเป็นดินแดนแห่งความหลากหลาย เสน่ห์คือความเป็นอยู่ของชาวตะวันออกขนบธรรมเนียมจีนผสมผสานกับความทันสมัยของชาวตะวันตกบรรยากาศทางธุรกิจ สินค้าราคาถูก และอาหารการกินเลิศรส Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย เสน่ห์ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน