www.neotravel.co.th

  

ญี่ปุ่น-ดีสนีย์แลนด์ 7 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

ญี่ปุ่น... “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์อุทัย” ดินแดนที่มีความหลากหลายของทั้งศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติหลายแห่งเป็นมรดกของชาติ ทั้งภูมิประเทศโดยรอบก็งดงามอย่างยิ่งข้ามไปสัมผัสธรรมชาติที่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบอาชิอันโด่งดัง “เมืองนาโกย่า” เป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรมที่สำคัญของภาพกลางร่วมสนุกกับสวนสนุกระดับโลก “ดีสนีย์แลนด์” อันยิ่งใหญ่รายการสร้างสรรค์เป็นพิเศษเพื่อคณะของท่านโดยเฉพาะ Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย ญี่ปุ่น-ดีสนีย์แลนด์ 7 วัน