www.neotravel.co.th

  

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง สู่สุดยอดภูมิทัศน์ของแผ่นดินจีนผ่านสามช่องแคบ อันยิ่งใหญ่ตระการตา  นับล้านๆ ปีแม่น้ำแยงซีเกียงกัดเซาะพื้นแผ่นดินจนเกิดเป็นช่องเขาขนาดใหญ่อันงดงามDownload

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง