www.neotravel.co.th

  

ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

“เมืองซัวเถา” เมืองท่าสำคัญตั้งแต่ยุคโบราณวันนี้เจริญเติบโตและก้าวหน้ามากเมืองหนึ่งของจีนสู่มณฑลฟูเจี้ยน “เมืองเซี่ยะเหมิน” หรือ ไข่มุกแห่งท้องทะเล Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย ซัวเถา-เซี่ยะเหมิน 5 วัน