www.neotravel.co.th

  

คุนหมิง 3 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

 ที่ราบสูงแห่งมณฑลยูนนาน จีนภาคใต้ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ดินแดนแห่งพรรณพืช  และความงามของวิถีชีวิตผู้คนคุนหมิง เมืองหลวงที่ขณะนี้กำลังเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอย่างยิ่งยวด   แม้ว่าในอดีตดินแดนแห่งนี้คือเมืองสำคัญทางภาคใต้ของจีน Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย คุนหมิง 3 วัน