www.neotravel.co.th

  

สิกขิม - ดวงใจหิมาลัย 10 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

กลางดวงใจเทือกเขาหิมาลัยของอินเดียสิกขิม ชุมชนชาวทิเบตที่เพิ่งประกาศรวมเป็นรัฐสุดท้ายของอินเดียดินแดนลี้ลับที่เพิ่งเปิดตัวออกสู่โลกว้าง  ดินแดนที่ไม่มีที่ราบ  มีแต่ความงดงามของภูเขาหิมะที่สถิตของยอดเขาคันเชงจุงก้า สูงตระหง่านเป็นอันดับสามของโลก Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย สิกขิม - ดวงใจหิมาลัย 10 วัน