www.neotravel.co.th

  

กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 7 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

น่าท่านชมลาธารจินเปียนซี หรือ ลาธารแส้ทอง เป็นลาธารที่ไหลวนไปตามช่องเขาและชะง่อนผาสูงชัน เข้าไปกลางภูเขาวงกต ด้วยระยะทางยาว 7.5 กม. น้าในลาธารมีสีเขียวใสปราศจากมลภาวะ สองฝั่งจะมีภูเขาหินรูปร่างสวยแปลกตาDownload 

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง 7 วัน