www.neotravel.co.th

  

เสน่ห์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

เมืองกัวลาลัมเปอร์ความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวและขนบธรรมเนียมประเพณีที่อันงามสง่าชมความสวยงามของเมืองปุตราจายาเมืองใหม่แห่งความทันสมัยในด้านของคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอันทันสมัยขึ้นพักบนเกนติ้งไฮแลนด์ เมืองแห่งสวนสนุก และแหล่งคาสิโนชื่อดังคาเมอรอน ไฮแลนด สัมผัสธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณอยางมาก Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปเอเซีย เสน่ห์มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน