www.neotravel.co.th

  

สเปนตอนเหนือ-ฝรั่งเศสตอนใต้ 9 วัน

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 
Share

เมืองบาร์เซโลน่า  (Barcelona)เมืองศูนย์กลางแห่งแคว้นคาตาโลเนีย ดินแดนชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกำเนิดขึ้นตั้งแต่สมัยโรมัน  เป็นเมืองท่าที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของสเปน  ซึ่งชาวบาร์เซโลน่า เป็นผู้มีความภูมิใจในตนเองสูงด้วยความยิ่งใหญ่จากประวัติศาสตร์ Download

คุณอยู่ที่: Home ทวีปยุโรป สเปนตอนเหนือ-ฝรั่งเศสตอนใต้ 9 วัน